Judosysteme

Kodokan

Kawaishi

Koizumi

Großmeister

Jigorō Kanō

Mikonosuke Kawaishi

Gunji Koizumi

Ichiro Abe

Kyūzō Mifune

Tsunejiro Tomita

Shōzō Nakano

Hajime Isogai



Besucher seit Juli 2012


Impressum / Kontakt / Sitemap























Mikonosuke Kawaishi (川石 酒造之助)