Ashi waza

Koshi waza

Kata waza

Te waza

Sutemi waza

Sonstige / Varianten

Ashi waza


Koshi waza


Kata waza

Te waza

Sutemi wazaBesucher seit Juli 2012


Impressum / Kontakt / Sitemap


Opferwurf


Yoko sumi gaeshi

seitlicher Ecken Konter